วันที่ 1 เมษายน 2564 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขับเคลื่อนการบริการวิชาการด้านการเผยแพร่การบรรเลงดุริยางคศิลป์ ผ่านการบันทึกการบรรเลง-ขับร้อง ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในรายการสืบสานเสียงศิลป์
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขับเคลื่อนการบริการวิชาการด้านการเผยแพร่การบรรเลงดุริยางคศิลป์ ตามนโยบายของ รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ผ่านการบันทึกการบรรเลง-ขับร้อง ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในรายการสืบสานเสียงศิลป์

วันที่ 1 เมษายน 2564

รูป
ไฟล์แนบ 167496350_1584650478396877_4841059492422216238_n.jpg
166876856_1584650461730212_7460082688818449842_n.jpg
167122128_1584650411730217_8869258021093193895_n.jpg
167174254_1584650428396882_7099758501719415164_n.jpg
167274278_1584650311730227_2549739424171918078_n.jpg
167372842_1584650278396897_474152353472146169_n.jpg
167375399_1584650371730221_4757151882606749719_n.jpg
167397631_1584650315063560_1690769528273815937_n.jpg
167440009_1584650351730223_8385418706141489827_n.jpg
167476771_1584650401730218_3748606571032900972_n.jpg
167496350_1584650478396877_4841059492422216238_n.jpg
167511688_1584650458396879_9097687902827139613_n.jpg
168000817_1584661138395811_1331927665284976750_n.jpg
168594828_1584650301730228_8010446680789498364_n.jpg
วันที่โพส : 2021-05-20 10:16:43
โพสโดย : Admin