30 มีนาคม 2564 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์บันทึกการบรรเลง-ขับร้อง ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์บันทึกการบรรเลง-ขับร้อง ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อออกอากาศ ณสถานีวิทยุ อส. พระราชวังดุสิต ในวันที่ 30 มีนาคม 2564

รูปวันที่โพส : 2021-05-25 22:36:46
โพสโดย : Admin