12 มีนาคม 2564 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ นำการแสดงสร้างสรรค์ชุด ผืนไท เข้าร่วมทำการแสดงเนื่องในโครงการสังคีตศาลายา ปีที่ 2 ครั้งที่ 7 จัดโดย วิทยาลัยนาฏศิลป ณ เวทีสีงคีตศาลายา วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์




12 มีนาคม 2564

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ นำการแสดงสร้างสรรค์ชุด ผืนไท เข้าร่วมทำการแสดงเนื่องในโครงการสังคีตศาลายา ปีที่ 2 ครั้งที่ 7 จัดโดย วิทยาลัยนาฏศิลป ณ เวทีสีงคีตศาลายา วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รูป





ไฟล์แนบ 157867877_1570385323156726_8632608577594723675_n.jpg




วันที่โพส : 2021-05-25 22:43:56
โพสโดย : Admin