คณะศิลปนาฏดุริยางค์ นำโดยคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา สายทองคำ บันทึกท่ารำต้นแบบสำหรับใช้ในการประกวดนาฏยวาทิต โดยต้นแบบครั้งนี้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ คงถาวร และ อาจารย์คัทรียา ประกอบผล
 

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ นำโดยคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา สายทองคำ บันทึกท่ารำต้นแบบสำหรับใช้ในการประกวดนาฏยวาทิต โดยต้นแบบครั้งนี้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ คงถาวร และ อาจารย์คัทรียา ประกอบผล

 

รูป
ไฟล์แนบ 157549345_1565601426968449_7605752606897012095_n.jpg
156746583_1565601583635100_385428459771416327_n.jpg
156808458_1565601453635113_1173831574397077037_n.jpg
157549345_1565601426968449_7605752606897012095_n.jpg
157723709_1565601366968455_4627519775814517893_n.jpg
วันที่โพส : 2021-05-25 22:57:15
โพสโดย : Admin