งานการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40
งานการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40

วันที่  26  สิงหาคม พ.ศ. 2562

ณ  โรงแรม Royal Orchid Sheraton กรุงเทพฯ

รูป
ไฟล์แนบ 00127.jpg
วันที่โพส : 2020-07-28 14:37:55
โพสโดย : Admin