งานบันทึกเสียงประกอบการบันทึกองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ ประจำปี 2562
งานบันทึกเสียงประกอบการบันทึกองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ ประจำปี 2562

วันที่  21 - 23  สิงหาคม พ.ศ. 2562

ณ  โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รูป
ไฟล์แนบ 00125.jpg
วันที่โพส : 2020-07-28 14:37:54
โพสโดย : Admin