การแสดงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562
การแสดงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

วันที่  9  สิงหาคม พ.ศ. 2562

ณ  อาคารอำนวยการ วิทยาลัยนาฏศิลป

รูป
ไฟล์แนบ 00121.jpg
วันที่โพส : 2020-07-28 14:37:53
โพสโดย : Admin