งานเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
งานเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่  12  สิงหาคม พ.ศ. 2562

วันที่  8  สิงหาคม พ.ศ. 2562

ณ  สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต

รูป
ไฟล์แนบ 00118.jpg
วันที่โพส : 2020-07-28 14:37:52
โพสโดย : Admin