งานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำการประชุมสมัชชาคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ขององค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (INTOSAI) ครั้งที่ 19
งานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำการประชุมสมัชชาคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม

ขององค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (INTOSAI) ครั้งที่ 19

วันที่  7  สิงหาคม พ.ศ. 2562

ณ  โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท

รูป
ไฟล์แนบ 00110.jpg
วันที่โพส : 2020-07-28 14:37:50
โพสโดย : Admin