พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร “มุ่งมั่นพัฒนา ก้าวหน้าวิชาการ สืบสานงานศิลป์”
พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร “มุ่งมั่นพัฒนา ก้าวหน้าวิชาการ สืบสานงานศิลป์”

วันที่  2  สิงหาคม พ.ศ. 2562

ณ  ลานด้านหน้าพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส

รูป
ไฟล์แนบ 00103.jpg
วันที่โพส : 2020-07-28 14:37:49
โพสโดย : Admin